polski | english


 
 
  Start O firmie Sprzedaż Obsługa
klienta
Badania rynku
i gromadzenie
danych
Wydarzenia Akcje
nietypowe
Własne
badania
rynku
Szkolenia Operator Kontakt  
                         

Nowoczesny biznes wymaga prostych
i kompleksowych rozwiązań. Aby to osiągnąć niezbędna jest współpraca
z wiarygodnym i stabilnym partnerem, który rozumie biznes swoich klientów.
Impact zapewnia pełne wsparcia dla swoich Klientów poprzez ofertę obejmującą szeroki zakres produktów i roz-wiązań dedykowanych dla dużych firm oraz małego i średniego biznesu.

W ramach rozwiązań głosowych Impact znajdą Państwo pełną obsługę ruchu telefonicznego
w tym realizację połączeń przychodzących
na numery przeniesione oraz połączeń wycho- dzących. Kompleksowość rozwiązań telefoni- cznych zapewnia obsługę ruchu telefonicznego dla dużych oddziałów firm

posiadających własne centrale PABX jak
i również małych oddziałów z kilkoma linia telefonicznymi.

Szczególnie ważnymi dla Impact partne- rami są Contact Center. Jako posiadacze własnego CC doskonale rozumiemy potrze- by branży, co pozwala na efektywną współ- pracę uwzględniającą specyficzne potrzeby telemarketingu.

Impact specjalizuje się w dostarczaniu niestandardowych i innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Impact

Cennik Impact - wzór

Umowa Impact - wzór

IMPACT ul. Stare Miasto 9, 06-100 Pułtusk Copyright IMPACT 2008                    Crea.pl 2008